Navštívte nás na facebooku !

Kontakt

Color de Luxe s.r.o

Adresa: Ostružinová 11, 821 07 Bratislava

Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.oddiel Sro, vložka č. 73431/B

IČO: 44 808 836

DIČ: 2022860422

SKDIČ: SK2022860422

Tel: +421 944 278 472  ( predajňa Údernícka 5 )
e-mail: obchod@colordeluxe.sk

Adresa predajne: Plynárenská 2, 821 09 Bratislava